Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2022 m.balandžio mėn. 01 d.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2021 m. vidurkis 2022 m. 1-mas ketvirtis
Gydytojai 2 2469 2624
Slaugytojos 4 2220 2110
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6 1350 1131

 

                                                                                           

 

VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas