Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2022 m.sausio mėn. 01 d.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. vidurkis 2021 m. 4-tas ketvirtis
Gydytojai 2 2315 2919
Slaugytojos 4 1713 2928
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6 1027 1582

 

                                                                                     

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2021 m.spalio mėn. 01 d.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. vidurkis 2021 m. 3-čias ketvirtis
Gydytojai 2 2315 2540
Slaugytojos 4 1713 2216
Kiti specialistai  ir kitas personalas 5 1027 1479

 

 

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos  darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2021 m. liepos mėn. 01 d. 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. vidurkis 2021 m. 2-tras ketvirtis
Gydytojai 2  2315  2209
Slaugytojos 4  1713  1881
Kiti specialistai  ir kitas personalas 5  1027  1185

 

                                                                                           

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. balandžio mėn. 01 d.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. vidurkis 2021 m. 1-mas ketvirtis
Gydytojai 2 2315 2207
Slaugytojos 4 1713 1854
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6 1027 1152

 

                                                                                           

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. sausio mėn. 01 d.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. vidurkis 2020 m. 4-tas ketvirtis
Gydytojai 2  2030  2741
Slaugytojos 4  1417  2091
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6    919  1274

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. spalio mėn. 01 d.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. vidurkis 2020 m. 3-čias ketvirtis
Gydytojai 2  2030  2296
Slaugytojos 4  1417  1631
Kiti specialistai  ir kitas personalas 5    919  1050

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2020 m. liepos mėn. 01 d. 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. vidurkis 2020 m. 2-tras ketvirtis
Gydytojai 2  2030  2226
Slaugytojos 4  1417  1642
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6    919  1110

                                                                                            

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos  darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 2020 m. balandžio mėn. 01 d. 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. vidurkis 2020 m. 1-mas ketvirtis
Gydytojai 2  2030  1997
Slaugytojos 4  1417  1488
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6    919    946

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. liepos mėn. 01 d.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m. vidurkis

2020 m. 1-mas ketvirtis

Gydytojai

2

2030

1997

Slaugytojos

4

1417

1642

Kiti specialistai  ir kitas personalas

6

   919

1110

                                                                                           

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2020 m. balandžio mėn. 01 d. 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. vidurkis 2020 m. 1-mas ketvirtis
Gydytojai 2  2030  1997
Slaugytojos 4  1417  1488
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6    919    946

 

                                                                                           

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. sausio mėn. 01 d.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. vidurkis 2019 m. 4-tas ketvirtis
Gydytojai 2 1397  2352
Slaugytojos 4   934  1762
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6   560  1114

 

                                                                                           

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. spalio mėn. 01 d.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. vidurkis 2019 m. 3-čias ketvirtis
Gydytojai 2 1397  1977
Slaugytojos 4   934  1410
Kiti specialistai  ir kitas personalas 5   560    933
       

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. liepos mėn. 01 d. 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. vidurkis 2019 m. 2-tras ketvirtis
Gydytojai 2 1397  1936
Slaugytojos 4   934  1266
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6   560    820

 

 

Viešosios įstaigos  Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. balandžio mėn. 01 d.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. vidurkis 2019 m. 1-mas ketvirtis
Gydytojai 2 1397  1855
Slaugytojos 4   934  1229
Kiti specialistai  ir kitas personalas 6   560    808

 

 

                                                                                           

 

VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas