Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

PATVIRTINTA

VšĮ Laukuvos ambulatorijos Vyr. gydytojos

2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. B- 1

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAUKUVOS AMBULATORIJOS MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai ( fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
 2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Laukuvos ambulatorijoje teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996m. kovo 21d. įsakymu Nr. 164 ”Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996m. kovo 26d. įsakymu Nr. 178 “Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo” bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999m. liepos 30d. įsakymu Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000m. gegužės 31d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo, pagal 2011m. gegužės 27d. Nr. V-547 įsakymą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002m. kovo 8d. įsakymu Nr.112 patvirtintomis vaistų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių 38 ir 39 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001m. lapkričio 9 d. Įsakymu Nr. 583 “Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“
 3. VšĮ Laukuvos ambulatorija teikia mokamas medicinines – asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas paskelbta įstaigos skelbimų lentoje.
 4. Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, visos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinosios medicininės pagalbos paslaugas, kurių apimtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004m. balandžio 8d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.
 5. Mokamos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais.
 6. Pacientas pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ  Laukuvos ambulatorijos registratūrą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.
 1. Pacientas sumoka už paslaugą VšĮ Laukuvos buhalterijoje, gavęs mokestį patvirtinantį dokumentą (pinigų priėmimo kvitą) kreipiasi į  darbuotoją, kuris teikia reikalingą paslaugą.
 1. Pacientas, mokantis už odontologines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Už odontologines medžiagas sumokama po gydytojo odontologo suteiktų paslaugų.
 2. Mokamų paslaugų apskaitą vykdo VšĮ Laukuvos ambulatorijos buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mokamos gydymo paslaugos

 •  Vairuotojų mėgėjų, profesionalų tikrinimas – 17,03 €
 •  Norinčio įsigyti šaunamąjį ginklą – 11,58 €
 •  Vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas – 7,24 €
 • Norintiems įsidarbinti sveikatos tikrinimas – 3,41 €
 • Dirbantiems sveikatos tikrinimas – 2,43
 • Kompensuojamų vaistų paso pakeitimas išnaudojus visus receptų blankus ir pristačius senąjį pasą – 1 €
 • Kompensuojamų vaistų paso išdavimas negrąžinus prieš tai išduoto kompensuojamų vaistų paso – 3 €
 • Gyventojai (išskyrus vaikus ir paauglius iki 18 metų ir vyresnius besimokančius dieniniuose skyriuose, iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kurie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas atsižvelgiant į sunaudotų šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.
 • Už PSA tyrimą, kai nepriklauso pagal programą – 5,79

Vyriausioji gydytoja Ieva Irena Demereckienė

 

VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas