Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

 

Praneškite apie korupciją

Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija, prisijungdama prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje bei būdama socialiai atsakinga  gydymo įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams. Asmenims susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veikla VšĮ Laukuvos ambulatorijoje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Jeigu mūsų sveikatos priežiūros įstaigoje iš jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte  su kitokia korupcijos forma, galite informuoti vyriausiąją gydytoją Ievą Ireną Demereckienę  telefonu  (8 449) 56 133 arba  (8 670) 03 145.

 

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  1. Vardą, pavardę;
  2. Gyvenamosios vietos adresą( atsakymui pateikti);
  3. Medicinos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami vardą, pavardę, pareigas.
  4. Skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškė korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis galinčius patvirtinti aplinkybes.
  5. Ant voko būtina nurodyti asmeniškai vyriausiajai gydytojai.

 

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus

Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorijos administracija atkreipia dėmesį , kad Lietuvos Respublikos įstatymas draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

Vyriausiosios gydytojos kreipimasis:

Gerbiami VšĮ Laukuvos ambulatorijos pacientai , mūsų įstaigos medikams geriausia padėka už gydymą yra nuoširdus ištartas Jūsų  ačiū , šypsena ir rankos paspaudimas . Nežeminkite nei savo , nei darbuotojų orumo neoficialiais mokėjimais  ir dovanomis. VšĮ Laukuvos ambulatorija tai netoleruoja.

Susidūrę su korupcijos apraiškomis mūsų įstaigoje prašome apie tai pranešti telefonu (8 449) 56 133 arba elektroniniu paštu laukuvos.ambulatorija

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA LAUKUVOS AMBULATORIJA 

Informacija apie SAM  pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004) 

Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt) 

Informacija apie STT „karštosios linijos„ telefoną (+370 5 2663333)

Informacija apie STT e. paštą (pranesk@stt.lt)

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAUKUVOS AMBULATORIJOS, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

VŠĮ LAUKUVOSAMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAUKUVOS AMBULATORIJOJE 2017–2019 M. PROGRAMA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAUKUVOS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

DOVANŲ TVARKOS APRAŠAS 2021 M.

 

VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas