Projektai

Projektai

 

Projekto pavadinimas: VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas

 

 

Projekto tikslas: Pagerinti VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių grupių asmenims

 

Projekto uždavinys: Tikslinės transporto priemonės įsigijimas pacientams lankyti namuose.

 

Įgyvendindami projektai 2019 metais.

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

 

VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas